รายชื่อนักวิเคราะห์
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลนักวิเคราะห์รายชื่อนักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้มีการจัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ CPNRF โปรดเข้าใจว่าความเห็น การประมาณการ หรือการคาดการณ์ใดๆ เกี่ยวกับผลประกอบการของ CPNRF ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เหล่านี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์เอง และมิได้เป็นความคิดเห็น ประมาณการ หรือการคาดการณ์ ของกองทุนหรือของผู้บริหารของกองทุน การแสดงรายชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบทวิเคราะห์นี้เป็นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และการแสดงรายชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบทวิเคราะห์ดังกล่าวมิได้เป็นยืนยันหรือยอมรับข้อมูล ข้อสรุป หรือคำแนะนำใดๆ ที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด

บริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์
อีเมล์ : sirikarn.krisnipat@scb.co.th
ฐานิดา ทรงพัฒนะโยธิน
อีเมล์ : tanida.songphatanayothin@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
อีเมล์ : suttatip.p@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) นวลพรรณ น้อยรัชชุกร
อีเมล์ : nuanpun@asiaplus.co.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 2679 5989
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล
อีเมล์ : chanpens@th.dbsvickers.com
โทรศัพท์ : +66 (0) 2657 7824
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร
อีเมล์ : patti.tomaitrichitr@macquarie.com
โทรศัพท์ : +66 (0) 2694 7999
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ปวีณา ชีวานันท์
อีเมล์ : paveena@phatrasecurities.com
โทรศัพท์ : +66 (0) 2305 9210