ปฎิทินนักลงทุน
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญด้านการเงินปฎิทินนักลงทุน
  • วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 24 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2560 เวลา 13.00 -14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 18 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 17 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 8 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 5 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 09.00-10.00 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 1 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 11.20-12.35 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 3 พฤษภาคม 2559 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค. 2559
  วันจ่ายปันผล 24 พ.ค. 2559 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2788
  รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
  เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
  หมายเหตุ
 • 10 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2558 เวลา 11.20-12.35 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 ก.พ. 2559
  วันจ่ายปันผล 23 ก.พ. 2559 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2305
  รอบผลประกอบการ 01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
  เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
  หมายเหตุ
 • 1 ธันวาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 14.10-15.10 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 5 พฤศจิกายน 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ย. 2558
  วันจ่ายปันผล 23 พ.ย. 2558 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2245
  รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558
  เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
  หมายเหตุ
 • 1 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2558 เวลา 15.20-16.20 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 4 สิงหาคม 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 07 ส.ค. 2558
  วันจ่ายปันผล 21 ส.ค. 2558 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
  รอบผลประกอบการ 01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
  เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
  หมายเหตุ
 • 21 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2558 เวลา 11.20-12.35 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 8 พฤษภาคม 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2558
  วันจ่ายปันผล 25 พ.ค. 2558 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.3031
  รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
  เงินปันผลจาก -
  หมายเหตุ
 • 1 เมษายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2557 เวลา 11.20-12.35 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 30 มกราคม 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 04 ก.พ. 2558
  วันจ่ายปันผล 20 ก.พ. 2558 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.32
  รอบผลประกอบการ 01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
  เงินปันผลจาก -
  หมายเหตุ
 • 9 ธันวาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2557 เวลา 16.30-17.45 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 7 พฤศจิกายน 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 12 พ.ย. 2557
  วันจ่ายปันผล 26 พ.ย. 2557 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.323
  รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2557
  เงินปันผลจาก -
  หมายเหตุ
 • 21 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2557 เวลา 11.20-12.35 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 6 สิงหาคม 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2557
  วันจ่ายปันผล 28 ส.ค. 2557 00:00
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.273
  รอบผลประกอบการ 16 เม.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557
  เงินปันผลจาก -
  หมายเหตุ
 • 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2557 เวลา 11.20-12.35 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 11 เมษายน 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 18 เม.ย. 2557
  วันจ่ายปันผล 07 พ.ค. 2557
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.36
  รอบผลประกอบการ 16 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557
  หมายเหตุ
 • 11 เมษายน 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 18 เม.ย. 2557
  วันจ่ายปันผล -
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.05
  รอบผลประกอบการ 01 เม.ย. 2557 - 15 เม.ย. 2557
  หมายเหตุ
 • 25 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556 เวลา 11.10-12.00 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 28 พฤศจิกายน 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2556 เวลา 9.00-10.30 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 22 พฤศจิกายน 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน 27 พ.ย. 2556
  วันจ่ายปันผล 15 ม.ค. 2557
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.30
  รอบผลประกอบการ
  หมายเหตุ
 • 18 พฤศจิกายน 2556 XR วันปิดสมุดทะเบียน 21 พ.ย. 2556
  วันที่จองซื้อ
  ราคาจองซื้อ -
  อัตราส่วนการจองซื้อ 1 : 0.3521
  หมายเหตุ
 • 29 ตุลาคม 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน 01 พ.ย. 2556
  วันจ่ายปันผล 15 พ.ย. 2556
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.3167
  รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
  หมายเหตุ
 • 21 สิงหาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2556 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 26 กรกฎาคม 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2556
  วันจ่ายปันผล 15 ส.ค. 2556
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.3167
  รอบผลประกอบการ 01 เม.ย. 2556 - 30 มิ.ย. 2556
  หมายเหตุ
 • 24 กรกฎาคม 2556 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
  ครั้งที่ 1/2556
  เวลา 9.00 น.
  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี-ซี ชั้นล็อบบี้
  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • 27 มิถุนายน 2556 XM วันปิดสมุดทะเบียน 03 ก.ค. 2556
  วันที่ประชุม 24 ก.ค. 2556
  หัวข้อการประชุม วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การเพิ่มเงินทุนของกองทุน
  หมายเหตุ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี-ซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจัร
 • 22 พฤษภาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2556 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 03 พฤษภาคม 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน09 พ.ค. 2556
  วันจ่ายปันผล 22 พ.ค. 2556
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2949
  รอบผลประกอบการ
  หมายเหตุ
 • 20 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2555 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 29 มกราคม 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน 01 ก.พ. 2556
  วันจ่ายปันผล 14 ก.พ. 2556
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.288
  รอบผลประกอบการ 01 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
  หมายเหตุ
 • 21 พฤศจิกายน 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2555 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 2 พฤศจิกายน 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน 07 พ.ย. 2555
  วันจ่ายปันผล 16 พ.ย. 2555
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2863
  รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2555
  หมายเหตุ
 • 22 สิงหาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2555 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 10 สิงหาคม 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน16 ส.ค. 2555
  วันจ่ายปันผล 31 ส.ค. 2555
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2823
  รอบผลประกอบการ 01 เม.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
  หมายเหตุ
 • 23 พฤษภาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2555 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 17 พฤษภาคม 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน 22 พ.ค. 2555
  วันจ่ายปันผล 31 พ.ค. 2555
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2723
  รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555
  หมายเหตุ
 • 21 มีนาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2554 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน24 ก.พ. 2555
  วันจ่ายปันผล 13 มี.ค. 2555
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
  รอบผลประกอบการ 01 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
  หมายเหตุ
 • 25 พฤศจิกายน 2554 XD วันปิดสมุดทะเบียน 30 พ.ย. 2554
  วันจ่ายปันผล 14 ธ.ค. 2554
  เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.2644
  รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554
  หมายเหตุ
 • 23 พฤศจิกายน 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2554 เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101