งบการเงิน
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญด้านการเงินงบการเงิน
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด: ขนาด 802 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลด: ขนาด 481 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด: ขนาด 108 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด: ขนาด 132 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด: ขนาด 116 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
วันที่ : 11 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลด: ขนาด 114 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด: ขนาด 106 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2558
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด: ขนาด 132 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลด: ขนาด 128 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558
วันที่ : 13 สิงหาคม 2558
ดาวน์โหลด: ขนาด 133 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558
ดาวน์โหลด: ขนาด 109 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2557
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลด: ขนาด 132 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2557
ดาวน์โหลด: ขนาด 113 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
วันที่ : 14 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลด: ขนาด 111 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด: ขนาด 98 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2556
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลด: ขนาด 120 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด: ขนาด 123 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556
วันที่ : 25 สิงหาคม 2556
ดาวน์โหลด: ขนาด 118 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลด: ขนาด 111 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2555
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลด: ขนาด 113 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555
ดาวน์โหลด: ขนาด 97 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555
วันที่ : 14 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลด: ขนาด 93 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2555
ดาวน์โหลด: ขนาด 93 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2554
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2555
ดาวน์โหลด: ขนาด 118 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2554
ดาวน์โหลด: ขนาด 90 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554
วันที่ : 11 สิงหาคม 2554
ดาวน์โหลด: ขนาด 88 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2554
ดาวน์โหลด: ขนาด 82 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2553
วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2554
ดาวน์โหลด: ขนาด 103 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553
วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2553
ดาวน์โหลด: ขนาด 89 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553
วันที่ : 10 สิงหาคม 2553
ดาวน์โหลด: ขนาด 79 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2553
ดาวน์โหลด: ขนาด 91 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2552
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2553
ดาวน์โหลด: ขนาด 107 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2552
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2552
ดาวน์โหลด: ขนาด 87 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552
วันที่ : 11 สิงหาคม 2552
ดาวน์โหลด: ขนาด 82 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552
วันที่ : 11 สิงหาคม 2552
ดาวน์โหลด: ขนาด 82 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2552
ดาวน์โหลด: ขนาด 77 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2551
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2552
ดาวน์โหลด: ขนาด 75 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2551
ดาวน์โหลด: ขนาด 82 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2551
วันที่ : 13 สิงหาคม 2551
ดาวน์โหลด: ขนาด 78 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2551
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2551
ดาวน์โหลด: ขนาด 75 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2550
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2551
ดาวน์โหลด: ขนาด 86 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2550
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2550
ดาวน์โหลด: ขนาด 74 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2550
วันที่ : 08 สิงหาคม 2550
ดาวน์โหลด: ขนาด 72 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2550
ดาวน์โหลด: ขนาด 69 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2549
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2550
ดาวน์โหลด: ขนาด 83 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2549
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2549
ดาวน์โหลด: ขนาด 73 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2549
วันที่ : 01 สิงหาคม 2549
ดาวน์โหลด: ขนาด 69 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2549
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2549
ดาวน์โหลด: ขนาด 66 KB.
 
งบการเงินประจำปี 2548
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2549
ดาวน์โหลด: ขนาด 36 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2548
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2548
ดาวน์โหลด: ขนาด 40 KB.