สื่อนักลงทุนสัมพันธ์
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญด้านการเงินสื่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท


จัดทำโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

15 พฤศจิกายน 2560

889 KB. 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 543

ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 :: 15 พฤศจิกายน 2560 Download: Size 889 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 :: 15 สิงหาคม 2560 Download: Size 895 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 :: 16 พฤษภาคม 2560 Download: Size 911 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2559

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559 :: 01 มีนาคม 2560 Download: Size 810 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 :: 15 พฤศจิกายน 2559 Download: Size 791 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 :: 16 สิงหาคม 2559 Download: Size 792 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 :: 17 พฤษภาคม 2559 Download: Size 785 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2558

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 :: 29 กุมภาพันธ์ 2559 Download: Size 789 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 :: 16 พฤศจิกายน 2558 Download: Size 780 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 :: 18 สิงหาคม 2558 Download: Size 772 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 :: 15 พฤษภาคม 2558 Download: Size 778 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2557

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557 :: 26 กุมภาพันธ์ 2558 Download: Size 336 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 :: 14 พฤศจิกายน 2557 Download: Size 410 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 :: 15 สิงหาคม 2557 Download: Size 355 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 :: 16 พฤษภาคม 2557 Download: Size 285 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2556

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2556 :: 26 กุมภาพันธ์ 2557 Download: Size 293 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 :: 15 พฤศจิกายน 2556 Download: Size 303 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 :: 15 สิงหาคม 2556 Download: Size 286 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 :: 16 พฤษภาคม 2556 Download: Size 278 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2555

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2555 :: 21 กุมภาพันธ์ 2556 Download: Size 281 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 :: 13 พฤศจิกายน 2555 Download: Size 286 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 :: 15 สิงหาคม 2555 Download: Size 274 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 :: 14 พฤษภาคม 2555 Download: Size 302 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2554

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554 :: 15 กุมภาพันธ์ 2555 Download: Size 303 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 :: 11 พฤศจิกายน 2554 Download: Size 277 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 :: 11 สิงหาคม 2554 Download: Size 277 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 :: 13 พฤษภาคม 2554 Download: Size 282 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2553

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2553 :: 24 กุมภาพันธ์ 2554 Download: Size 596 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553 :: 10 พฤศจิกายน 2553 Download: Size 386 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553 :: 11 สิงหาคม 2553 Download: Size 387 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 :: 11 พฤษภาคม 2553 Download: Size 681 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2552

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2552 :: 24 กุมภาพันธ์ 2553 Download: Size 230 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2552 :: 13 พฤศจิกายน 2552 Download: Size 217 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 :: 16 มิถุนายน 2552 Download: Size 314 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552 :: 15 พฤษภาคม 2552 Download: Size 317 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2551

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2551 :: 26 กุมภาพันธ์ 2552 Download: Size 473 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551 :: 13 พฤศจิกายน 2551 Download: Size 471 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2551 :: 15 สิงหาคม 2551 Download: Size 435 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2551 :: 16 พฤษภาคม 2551 Download: Size 420 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2550

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2550 :: 27 กุมภาพันธ์ 2551 Download: Size 588 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2550 :: 14 พฤศจิกายน 2550 Download: Size 581 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2550 :: 15 สิงหาคม 2550 Download: Size 383 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550 :: 14 พฤษภาคม 2550 Download: Size 383 KB.
 

สื่อนักลงทุนสัมพันธ์ 2549

ฉบับประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2549 :: 26 กุมภาพันธ์ 2550 Download: Size 213 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2549 :: 15 พฤศจิกายน 2549 Download: Size 592 KB.
ฉบับประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2549 :: 01 สิงหาคม 2549 Download: Size 877 KB.