เอกสารนำเสนอและภาพวิดีโอ
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญด้านการเงินเอกสารนำเสนอและภาพวิดีโอ
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
Date : 24 พฤศจิกายน 2560

Download: Size 930 KB
   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
Date : 18 สิงหาคม 2560
Download: 914 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
Date : 17 พฤษภาคม 2560
Download: 939 KB


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559
Date : 23 พฤศจิกายน 2559
Download: 771 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
Date : 08 กันยายน 2559
Download: 771 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
Date : 01 มิถุนายน 2559
Download: 771 KB View webcast
        (Available in Thai only)


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558
Date : 10 มีนาคม 2559
Download: 982 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558
Date : 01 ธันวาคม 2558
Download: 982 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558
Date : 01 กันยายน 2558
Download: 851 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558
Date : 21 พฤษภาคม 2558
Download: 834 KB View webcast
        (Available in Thai only)


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557
Date : 01 เมษายน 2558
Download: 751 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
Date : 09 ธันวาคม 2557
Download: 439 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
Date : 22 สิงหาคม 2557
Download: 510 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
Date : 22 พฤษภาคม 2557
Download: 594 KB View webcast
        (Available in Thai only)


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2556
Date : 25 มีนาคม 2557
Download: 494 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Investor Presentation
Date : 09 ธันวาคม 2556
Download: 1,787 KB
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556
Date : 28 พฤศจิกายน 2556
Download: 596 KB View webcast
        (English Subtitle)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556
Date : 21 สิงหาคม 2556
Download: 744 KB View webcast
        (English Subtitle)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556
Date : 22 พฤษภาคม 2556
Download: 625 KB View webcast
        (English Subtitle)
Translation script in English


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2555
Date : 20 มีนาคม 2556
Download: 612 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555
Date : 21 พฤศจิกายน 2555
Download: 718 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555
Date : 22 สิงหาคม 2555
Download: 718 KB
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555
Date : 23 พฤษภาคม 2555
Download: 1,015 KB


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554
Date : 21 มีนาคม 2555
Download: 884 KB
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554
Date : 23 พฤศจิกายน 2554
Download: 1,015 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554
Date : 29 สิงหาคม 2554
Download: 992 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554
Date : 25 พฤษภาคม 2554
Download: 483 KB View webcast
        (Available in Thai only)


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2553
Date : 23 กุมภาพันธ์ 2554
Download: 1,034 KB
4Q10 Corporate Presentation Download: 1.11 MB  
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553
Date : 30 พฤศจิกายน 2553
Download: 1,352 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
3Q10 Corporate Presentation Download: 0.98 MB  
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553
Date : 24 สิงหาคม 2553
Download: 702 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
2Q10 Corporate Presentation Download: 0.98 MB  
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553
Date : 25 พฤษภาคม 2553
Download: 1,149 KB


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2552
Date : 16 มีนาคม 2553
Download: 220 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Corporate Presentation for APREA Forum 2010 Download: 610 KB
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2552
Date : 24 พฤศจิกายน 2552
Download: 0.45 KB Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552
Date : 25 สิงหาคม 2552
Download: 0.42 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
ประชุมนักวิเคราะห์ฯ สำหรับการเพิ่มทุน
Date : 29 กรกฎาคม 2552
Download: 2.18 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552
Date : 08 มิถุนายน 2552
Download: 342 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English


   
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2551 และประจำปี 2551
Date : 31 มีนาคม 2552
Download: 377 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551
Date : 26 พฤศจิกายน 2551
Download: 374 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2551
Date : 21 สิงหาคม 2551
Download: 242 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2551
Date : 27 พฤษภาคม 2551
Download: 242 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2550 และประจำปี 2550
Date : 18 มีนาคม 2551
Download: 241 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2550
Date : 23 พฤศจิกายน 2550
Download: 250 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2550
Date : 24 สิงหาคม 2550
Download: 353 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550
Date : 28 พฤษภาคม 2550
Download: 354 KB View webcast
        (Available in Thai only)


   
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2549 และสำหรับรอบปี 2549
Date : 13 มีนาคม 2550
Download: 616 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Translation script in English
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2549
Date : 16 พฤศจิกายน 2549
Download: 522 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2549
Date : 28 สิงหาคม 2549
Download: 641 KB View webcast
        (Available in Thai only)
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550
Date : 06 มิถุนายน 2549
Download: 1,822 KB